Κίμων Βολίκας

Κίμων Βολίκας

Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο κ. Κίμων Βολίκας εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου της Alpha Bank το 2009, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθύνοντος Σύμβουλου στην Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., ενώ από το 2011 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 κατείχε τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Διαθέτει πολυετή παρουσία στο χώρο των εταιρειών διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στη Millenium Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2007-2009), την Π&Κ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (1999-2007), αλλά και Γενικός Διευθυντής στη ΧΙΟΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (1998-1999), ενώ στη Διατραπεζική Αγορά υπήρξε Υπεύθυνος της Αγοράς Ρευστότητας και Ομολόγων της ΧΙΟSBANK (1991-1997). Ο κ. Βολίκας είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου MSc Econ in International Economics & Banking από το University of Wales, Cardiff Business School (UK).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.