Κωνσταντίνος Δ. Ζαχαρόπουλος

Κωνσταντίνος Δ. Ζαχαρόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ