Κωνσταντίνος Καρανάσιος

Κωνσταντίνος Καρανάσιος

Αναπλ. Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο κ. Καρανάσιος είναι Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την παρούσα θέση του, ως έμπειρος επαγγελματίας των Υποδομών Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Infrastructures) με γνωστικό υπόβαθρο μηχανικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έχει ηγετικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών των εταιριών ATHEXClear (CCP) και ATHEXCSD (CSD) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συντονίζει την υλοποίηση στρατηγικών δράσεων για τη συνεχή βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργικής αποτελεσματικότητας του Ομίλου. Ξεκίνησε να εργάζεται στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών το 1997, μετά από μια επιτυχημένη καριέρα 8 ετών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Ινστιτούτο. Έκτοτε, έχει υπηρετήσει τον Όμιλο από διάφορες υψηλές διοικητικές θέσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών (IT & Business) και έργων ανάπτυξης εργασιών. Από τον Οκτώβριο 2022 κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπλ. Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Χρηματιστηρίου Αθηνών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπλ. Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Χρηματιστηρίου Αθηνών