Κωνσταντίνος Κονδάκης

Κωνσταντίνος Κονδάκης

Chief Investment Officer, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Ο κος Κωνσταντίνος Κονδάκης είναι Διευθυντής Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Επίσης, έχει διατελέσει επικεφαλής του τμήματος UCITS Portfolio Management της Διεύθυνσης Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον Ιούνιο του 2013 μετά τη συγχώνευση με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1996 στην American Express Bank ως Senior Credit Analyst (2 έτη) και ως Relationship Manager (2 έτη). Στο χώρο των συλλογικών επενδύσεων εισήλθε το 2000, όπου εργάστηκε στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ ως Διαχειριστής και Βοηθός Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ το 2002 μεταπήδησε στην International ΑΕΔΑΚ ως Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέχρι και το 2008, όπου μεταγράφηκε στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ως Διευθυντής Επενδύσεων Μετοχικών Χαρτοφυλακίων και Παραγώγων. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου BA στα Οικονομικά από το Webster University (USA), με Diploma στην Μάκρο & Μίκρο Οικονομία από το London School of Economics, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Msc in Business Finance από το Brunel University του Λονδίνου.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Chief Investment Officer, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Chief Investment Officer, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ