Κωνσταντίνος Λάζαρης

Κωνσταντίνος Λάζαρης

Πρόεδρος ΔΣ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.) & Πρόεδρος ΔΣ , Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.)

Ο Κώστας Λάζαρης είναι Πρόεδρος ΔΣ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας.

Κατέχει την θέση του Προέδρου του ΔΣ του ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ από την ημερομηνία μετατροπής του σε ΝΠΙΔ το 2013. Από το 1982 έως σήμερα, εργάζεται στην εταιρεία Ε/Υ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. Σε αυτή έχει διατελέσει για πολλά χρόνια σε θέσεις ευθύνης.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει πλούσια κοινωνική και συνδικαλιστική δράση. Έχει διατελέσει μέλος σε Επαγγελματικές Ενώσεις και Οργανισμούς. Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΑΕΔ, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Μέλος του Δ. Σ και της Ε.Ε. της Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), Μέλος της Διοίκησης Ε.Κ Αθήνας, Μέλος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε., Αντιπρόεδρος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ ΝΠΔΔ), καθώς και Leader στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος ΔΣ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.) & Πρόεδρος ΔΣ , Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος ΔΣ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.) & Πρόεδρος ΔΣ , Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.)