Κωνσταντίνος Μουστάκας

Κωνσταντίνος Μουστάκας

Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Κωνσταντίνος Μουστάκας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και συντονίζει την ομάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας. Διατελεί διευθυντής του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Διευθυντής Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοϊατρική Μηχανική του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την Εικονική, Μεικτή, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Απτική Αλληλεπίδραση, Στερεοσκοπική Όραση, Υπολογιστική Όραση, Απεικόνιση Πληροφορίας, Ρεαλιστικές Προσομοιώσεις Εικονικής Πραγματικότητας, Εικονικούς Ανθρώπους, Βιοϊατρική Μηχανική, Επεξεργασία Γεωμετρίας, Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 250 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος επιτροπών διεθνών συνεδρίων και κριτής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 23 έργα έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και τη ΓΓΕΤ, σε 4 εκ των οποίων είναι είτε συντονιστής είναι επιστημονικός συντονιστής.

Είναι Senior Member της IEEE, και της IEEE Computer Society και μέλος της Eurographics

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών