Κωνσταντίνος Κρεμαλής

Κωνσταντίνος Κρεμαλής

Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαχειριστής-Εταίρος στην ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία“, Διαιτητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ο καθηγητής Κ. Κρεμαλής είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με μακρόχρονη διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα Εργατικού, Ασφαλιστικού και Δικαίου της Υγείας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο. Έχει εκπονήσει διάφορα διδακτικά συγγράμματα, καθώς και πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει μετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για μεταρρυθμίσεις του εργατικού, του ιδιωτικού ασφαλιστικού και του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων (π.χ. του Ν. 3029/2002 που εισήγαγε τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) και για συμβουλευτική υποστήριξη διάφορων Υπουργείων, Σωματείων και Οργανισμών.
Συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά συμβούλια (π.χ. της AEIP) και σε προγράμματα της ΕΕ για την ελεύθερη ενδοκοινοτική κινητικότητα των εργαζομένων. Επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Υπηρεσία Διαρθρωτικής Υποστήριξης), μετά από διαγωνισμό, για την «Κωδικοποίηση Εργατικού Δικαίου στην Ελλάδα».
Έχει συντάξει τα νομικά έγγραφα για τέσσερα μεγάλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και ήδη ασχολείται με την εισαγωγή των Πανευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ταμείων στη χώρα μας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαχειριστής-Εταίρος στην ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία“, Διαιτητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαχειριστής-Εταίρος στην ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία“, Διαιτητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων