Κοσμάς E. Βερίγος MD, PhD

Κοσμάς E. Βερίγος MD, PhD

Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής 401 ΓΣΝΑ, Συνεργάτης Ακτινοθεραπευτικού– Ογκολογικού τμήματος «ΙΑΣΩ»

Ο Κοσμάς Βερίγος  ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της  Θεσσαλονίκης. Ως Στρατιωτικός Γιατρός, αποφοίτησε παράλληλα και από την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, συνεχίζοντας την δράση του στις τάξεις του Στρατού Ξηράς.
Κατά την διάρκεια της ειδίκευσής του στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία θήτευσε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο  Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά». Μετά το πέρας της ειδίκευσής του, και κατά την τριετία 2003-2006, μετεκπαιδεύτηκε σε πληθώρα εξειδικευμένων και σύγχρονων μεθόδων της Ακτινιθεραπευτικής Ογκολογίας (Ακτινοχειρουργική, Stereotactic radiosurgery (SRS, SBRT), Brachytherapy, IGRT, IMRT, VMAT, Φωτοδυναμική, κλπ) στο  Πανεπιστήμιο της Pennsylvania (ΗΠΑ), στο Fox Chace Cancer Center Philadelphia (ΗΠΑ), στο Thomas Jefferson Cancer Center Philadelphia (ΗΠΑ), στο Stanford Sunnyvale (ΗΠΑ) και στη Vecenza της Ιταλίας.
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά καθώς και παρουσιάσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, θήτευσε Επιμελητής Ακτινοθεραπευτικού – Ογκολογικού τμήματος στο 401 ΓΣΝΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό τμήμα του Θεραπευτηρίου «ΙΑΣΩ» και επιστημονικός υπεύθυνος στη Μονάδα Ρομποτικής Ακτινοχειρουργικής CyberKnife του Κέντρου «ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ».
Στην παρούσα φάση είναι διευθυντής στο τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής στο 401 ΓΣΝΑ και συνεργάτης στο Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό τμήμα του Θεραπευτηρίου «ΙΑΣΩ».

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής 401 ΓΣΝΑ, Συνεργάτης Ακτινοθεραπευτικού– Ογκολογικού τμήματος «ΙΑΣΩ»
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής 401 ΓΣΝΑ, Συνεργάτης Ακτινοθεραπευτικού– Ογκολογικού τμήματος «ΙΑΣΩ»