Κώστας Μαριάκης

Κώστας Μαριάκης

Γενικός Γραμματέας ΔΣ Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) & Γενικός Διευθυντής ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ

Από το 2010 ο Κώστας Μαριάκης είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΙΒ ( Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων ) έξη χρόνια κατείχε την θέση του Ταμία του Συνδέσμου και τα τελευταία δύο χρόνια είναι Γενικός Γραμματέας.

Είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός και έχει μια σταδιοδρομία πέραν των 45 ετών στο χώρο των διαγνωστικών προϊόντων. Υπήρξε ο πρώτος υπεύθυνος για τα διαγνωστικά της Abbott Diagnostic Division στην Ελλάδα το 1978 έως το 1985.

Αφού εργάστηκε στην Μπακάκος ΑΕ και στην Κρατική Φαρμακαποθήκη ΑΕ από το 1987 έως το 1991 ως υπεύθυνος διαγνωστικών, ίδρυσε την εταιρεία Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ το 1992 και συνεχίζει την διαχείριση της με ανοδική πορεία.

Ομιλεί τέσσερις γλώσσες και είναι παντρεμένος.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Γραμματέας ΔΣ Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) & Γενικός Διευθυντής ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Γραμματέας ΔΣ Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) & Γενικός Διευθυντής ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ