Κώστας Μαριάκης

Κώστας Μαριάκης

Γενικός Γραμματέας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)

Από το 2010 ο Κώστας Μαριάκης είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΙΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων), από το 2014 έως το 2020 κατείχε τη θέση του Ταμία και από το 2020 κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου.

Είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός και έχει μια σταδιοδρομία πέραν των 40 ετών στο χώρο των διαγνωστικών προϊόντων. Υπήρξε ο πρώτος υπεύθυνος για τα διαγνωστικά της Abbott Diagnostic Division στην Ελλάδα το 1978 έως το 1985. Αφού εργάστηκε στην Μπακάκος ΑΕ και στην Κρατική Φαρμακαποθήκη ΑΕ ως υπεύθυνος διαγνωστικών, ίδρυσε την εταιρεία Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ το 1992 και συνεχίζει την διαχείριση της με ανοδική πορεία.

Ομιλεί τέσσερις γλώσσες και είναι παντρεμένος.

Λεπτομέρειες Ομιλητή