Κρις Αίσωπος

Κρις Αίσωπος

Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ), Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST

Ο Κρις Αίσωπος εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ALPHA TRUST το 2001 και από το 2015 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Είναι επίσης Εκτελεστικός Διευθυντής της ALPHA TRUST Luxembourg S.a’.r.l. από το 2017 μέχρι σήμερα. Πριν από την ALPHA TRUST εργάστηκε ως Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτών Επενδυτών στην EFG Eurobank Ergasias S.A..

Επιπλέον διατελεί Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ), είναι μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και Αντιπρόεδρος Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός.

Κάτοχος MSc in Shipping, Trade and Finance from Cass Business School (University of London), MSc in Economics from Birkbeck College (University of London) και BSc in Economics from London School of Economics (University of London).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ), Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ), Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST