Λεωνίδας Κληρονόμος

Λεωνίδας Κληρονόμος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τμήμα κλινικών Δοκιμών, Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Τρέχουσα θέση: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Κλινικών Μελετών, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Μέλος CTAG, CTCG, CTEG, CTIS MS Expert/Trainer, μέλος MDCG/CIE.

Προηγούμενες θέσεις: Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Εθνικού Τμήματος Φαρμάκων (ΕΟΦ), Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων Φαρμάκων (ΕΟΦ), Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός (Εθνικό Σύστημα Υγείας), Συνεργάτης Κλινικής Έρευνας, Υπεύθυνος Ιατρικών Υποθέσεων και Ασφάλειας Φαρμάκων στη φαρμακευτική βιομηχανία (AstraZeneca και Schering-Plough)

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τμήμα κλινικών Δοκιμών, Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τμήμα κλινικών Δοκιμών, Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)