Λίλιαν Βιλδιρίδη

Λίλιαν Βιλδιρίδη

Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας

H Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη είναι Οικονοµολόγος µε εξειδίκευση στα θέµατα πολιτικής, σχεδιασµού και χρηµατοδότησης της Υγείας. Απόφοιτη του London School of Economics and Political Science (BSc in Social Policy and Economics) και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc in Health Policy, Planning and Financing) από το London School of Economics and Political Science και το London School of Hygiene and Tropical Medicine, είναι υποψήφια διδάκτωρ της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Διετέλεσε Διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ασηµίνας Γκάγκα (Φεβρουάριος 2022 – Μάιος 2023) και της υπηρεσιακής Υπουργού Υγείας Αναστασίας Κοτανίδου (Ιούνιος 2023), Σύµβουλος της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ασηµίνας Γκάγκα (Σεπτέµβριος 2021 – Ιανουάριος 2022), καθώς και σύµβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαµάνη (Ιούλιος 2019 – Αύγουστος 2021).

Έχει διατελέσει επίσης Συντονίστρια του φορέα για την παρακολούθηση και επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων και έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισµός Νοσοκοµείων σε ολόκληρη την Ελλάδα» του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

To 2020 ορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή προµήθεια εµβολίων και θεραπειών κατά της νόσου COVID-19. Έχει εργαστεί ως επιστηµονική συνεργάτης στο LSE Health and Social Care Research Centre – London School of Economics and Political Science. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, µεταξύ άλλων, στην πολιτική Υγείας που σχετίζεται µε τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αξιολόγηση της απόδοσης τους (HSPA), στην ανάπτυξη εργαλείων για την εκτέλεση του σχεδιασµού και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού στην Υγεία (Health Workforce), στη διαµόρφωση δεικτών για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων και εµπειριών των ασθενών από την λήψη υπηρεσιών υγείας, καθώς και στις πολιτικές που διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης.

Έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας