Μάγδα Ξένου

Μάγδα Ξένου

R&D Director, DEMO S.A.

H κ. Ξένου Κοκολέτση Μαγδαληνή είναι απόφοιτη του τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Βιολογία και Βιοτεχνολογία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί ως χημικός αναλυτής στο Εργαστήριο Φαρμακοδιέγερσης του ΟΑΚΑ και ως βοηθός ερευνητή στο Εργαστήριο Χημικής Οικολογίας και Φυσικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στα πλαίσια ερευνητικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Από το 2001 εργάζεται στη φαρμακευτική εταιρεία DEMO Α.Ε. και από το 2009 είναι υπεύθυνη του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης. Κύριo καθήκον της ως υπεύθυνη ενός τμήματος 47 ατόμων είναι η οργάνωση και παρακολούθηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, από τη φαρμακευτική ανάπτυξη μέχρι την τελική έγκριση των προϊόντων από τις νομοθετικές αρχές.

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ως υπεύθυνη έργων ή συντονίστρια ερευνητικών ομάδων.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    R&D Director, DEMO S.A.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    R&D Director, DEMO S.A.