Μάγκυ Αθανασιάδη

Μάγκυ Αθανασιάδη

Διευθύντρια Τομέα Καινοτομίας ΣΕΒ

Η Μάγκυ Αθανασιάδη είναι σήμερα διευθύντρια του Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται τα θέματα της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. Επιδιώκει την ενίσχυση της καινοτομίας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας και τον μετασχηματισμό της έρευνας σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην επαγγελματική της διαδρομή δραστηριοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως επιχειρηματίας, εγκατέστησε μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πέτυχε σημαντική ανάπτυξη και εξαγωγική δραστηριότητα με βασικά όπλα την τεχνολογία, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα προϊόντων.

Διετέλεσε επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπόνησε ως Senior Project Manager πλήθος στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για την αναδιοργάνωση, τον λειτουργικό ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση δημόσιων οργανισμών.

Είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και διαθέτει πιστοποίηση εσωτερικού ελεγκτή (internal auditor) συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύντρια Τομέα Καινοτομίας ΣΕΒ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύντρια Τομέα Καινοτομίας ΣΕΒ