Μανώλης Δερμιτζάκης

Μανώλης Δερμιτζάκης

Καθηγητής Γενετικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιο Γενεύης, Πρόεδρος, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Γενετικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιο Γενεύης, Πρόεδρος, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Γενετικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιο Γενεύης, Πρόεδρος, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)