Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου

Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου

Head, Mid-Market & Corporate Clients, UW Manager, Casualty & Fin. Lines, HDI Global SE, Hellas

Η Μαργαρίτα είναι έμπειρο στέλεχος γενικών ασφαλίσεων, με ειδίκευση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την μεθοδολογία underwriting διαφόρων προϊόντων επιχειρηματικών ασφαλίσεωντην ανάπτυξη νέων προϊόντων και  τη διαχείριση μεγάλων πελατών. Επίσης, διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων.     

Σήμερα εργάζεται στην HDI (πρώην Gerlingστο Υπ-μα Αθηνών ως HeadMidMarket & Corporate Clients | UW ManagerCasualty and Financial Lines με ευθύνη την Ελλάδα, τις χώρες των Βαλκανίων, την Τουρκία, την Κύπρο, την Μάλτα και το Ισραήλ. 

Στην προηγούμενη θέση της, ως Commercial Lines DirectorRisk Champion στην AIG Greece είχε την ευθύνη στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρηματικών ασφαλίσεων και την διαχείριση λειτουργικών κινδύνων του υποκαταστήματος Ελλάδος. 

Στο παρελθόν κατείχε ρόλους Head of Client Engagement, με κύρια αρμοδιότητα την διακράτηση αλλά και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σε μεγάλους εταιρικούς πελάτεςBrokers and Major Accounts ManagerFinancial Lines ManagerUnderwriting of Energy and Engineering AIG GreeceCasualty and Engineering Manager Argo InsuranceCFO Executive Assistant Ατλαντική Ένωση.

Διαθέτει πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, Certificate in Risk Management και μιλά Αγγλικά. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Head, Mid-Market & Corporate Clients, UW Manager, Casualty & Fin. Lines, HDI Global SE, Hellas
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Head, Mid-Market & Corporate Clients, UW Manager, Casualty & Fin. Lines, HDI Global SE, Hellas