Μαρία Αλεξίου

Μαρία Αλεξίου

Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS, Αντιπρόεδρος ΔΣ, CSR Europe και Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις ΜμΕ του Οργανισμού EFRAG

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS, Αντιπρόεδρος ΔΣ, CSR Europe και Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις ΜμΕ του Οργανισμού EFRAG
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS, Αντιπρόεδρος ΔΣ, CSR Europe και Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις ΜμΕ του Οργανισμού EFRAG