Μαρία Φατζικμανώλη

Μαρία Φατζικμανώλη

Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού Intrum Ελλάδος και μέλος Διοικητικής Ομάδας HR Ομίλου Intrum

H Μαρία Φατζικμανώλη είναι βοηθός Γενική Διευθύντρια, επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Intrum Ελλάδος και μέλος της διοικητικής ομάδας ΗR του πολυεθνικού Ομίλου Intrum, ο οποίος έχει παρουσία σε 25 χώρες διατηρώντας σταθερά ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά διαχείρισης πιστώσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής και επαγγελματικού τίτλου Chartered Accountant από το Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW). Διαθέτει 20ετή και πλέον εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο με εξειδίκευση στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Στην πορεία αυτή, έχει ασχοληθεί εκτενώς με στρατηγικά έργα μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης λειτουργικών μοντέλων μεγάλων οργανισμών ενώ ηγήθηκε της δημιουργίας του ΤΕΑ Intrum, του οποίου αποτελεί τακτικό μέλος ΔΣ.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού Intrum Ελλάδος και μέλος Διοικητικής Ομάδας HR Ομίλου Intrum
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού Intrum Ελλάδος και μέλος Διοικητικής Ομάδας HR Ομίλου Intrum