Μαρία Πανουσοπούλου, M.Sc., M.Sc., Ph.D.

Μαρία Πανουσοπούλου, M.Sc., M.Sc., Ph.D.

Χημικός, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ

Η Μαρία Πανουσοπούλου από τον Απρίλιο του 2018 είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης-τιμολόγησης ιατροτεχνολογικού, υγειονομικού υλικού και ΣΕΔ, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ. Ήταν Προϊσταμένη Τμήματος Φαρμακευτικής, της ΠεΔι Κεντρικής Αθήνας ΕΟΠΥΥ και υπήρξε υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας σε θέματα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και την Πολιτική Φαρμάκου (Ιούνιος 2014-Ιανουάριος 2015), Σύμβουλος του Υφυπουργού Υγείας σε θέματα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και το ΕΚΕΑ (Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014) και Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σε θέματα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ (Σεπτέμβριος 2012-Ιούνιος 2013). Από το 2009 είναι μόνιμη υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το 2012 υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ. Επίσης, έχει εργαστεί σε Πολυεθνικές Φαρμακευτικές Εταιρείες (Κλινικές Μελέτες και Φάρμακο).

Είναι μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσής Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ. Είναι μέλος της Ομάδας Έργου για την εποπτεία και αξιολόγηση της διαδικασίας εκκαθάρισης ανοικτής και κλειστής περίθαλψης των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Επίσης, ήταν μέλος της Ομάδας Συντονισμού των Μεταρρυθμίσεων Υγείας, με αντικείμενο τον ΕΟΠΥΥ και την Πολιτική Φαρμάκου (2014-2015).

Είναι κάτοχος πτυχίου Ιατρικής Χημείας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου/UCL, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Φαρμακευτικής από το ΕΚΠΑ, Διδακτορικού Διπλώματος Φαρμακευτικής από το ΕΚΠΑ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από την ΕΣΔΥ.

Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και συμμετοχές και παρουσιάσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
Επίπεδο αγγλικής γλώσσας Proficiency, με άδεια άσκησης επαγγέλματος για την εκμάθηση Αγγλικής γλώσσας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Χημικός, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Χημικός, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ