Μαρία Μαργαριτσανάκη

Μαρία Μαργαριτσανάκη

Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Φορέων

Η Μαρία Μαργαριτσανάκη είναι οικονομολόγος. Ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών εξελίχθηκε μέχρι τη βαθμίδα του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή, αποκτώντας πολύπλευρη εμπειρία στον έλεγχο διαφορετικών οικονομικών μονάδων. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας μέρος σε πολυάριθμους ελέγχους της Διεύθυνσης Φορέων.
Από το 2014 ασχολείται με την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συμμετάσχει ως εθνικός εκπρόσωπος στη διαπραγμάτευση Κανονισμών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Συμμετείχε επί σειρά ετών στην Market Data Standing Committee της ESMA, ενώ συμμετέχει σε ομάδα εργασίας της EIOPA, με αντικείμενο τα επαγγελματικά ταμεία. Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων με αντικείμενο την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο χώρο της κεφαλαιαγοράς και της επαγγελματικής ασφάλισης και έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες. Ήταν μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2341/2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών στην ελληνική νομοθεσία.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Φορέων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Φορέων