Μελέτιος Α. Δημόπουλος

Μελέτιος Α. Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ

Meletios A. (Thanos) Dimopoulos, MD is a Hematologist-Medical Oncologist, Chairman of the Department of Clinical Therapeutics and Rector of the National and Kapodistrian University of Athens. He has authored more than 1180 publications, he has more than 79000 citations and his h-index is 125. Dr. Dimopoulos serves on the Scientific Advisory Boards of several scientific societies. He is a recipient of the Robert A. Kyle Award for outstanding contributions to Waldenstrom’s macroglobulinemia, of Waldenstrom’s award for Myeloma Research of the International Myeloma Society, and of the CoMy Excellence Award. In August 2017 he was given the title “Officier dans l’ Ordre des Palmes academiques” (Republique Francaise, Ministere de l’ Education Nationale). In January 2020 he received the MD Anderson Distinguished Alumnus Award. In June 2019 he received the Robert Kyle Life Achievement Award. In February 2020 he was awarded by the President of the Hellenic Republic with the medal of the Grand Commander of the Order of the Phoenix.

Dr. Dimopoulos served as a Minister of Health in the transitional government (July and August 2015). Currently he is the Chairman of the Board of the Foundation of “Julia and Alexander N. Diomedes Botanic Garden” and is a member of the Board of the National Greek Committee for UNESCO.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ