Μιχαήλ Π. Χαραλαμπίδης

Μιχαήλ Π. Χαραλαμπίδης

Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

O κ. Χαραλαμπίδης διαθέτει τραπεζική εμπειρία άνω των 27 ετών, κατέχοντας ανώτατες εκτελεστικές και μη-εκτελεστικές θέσεις σε ελληνικά και αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων του ΤΧΣ από τον Ιούνιο του 2011, ενώ διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Αυγ.-Οκτ. 2016). Έχει διατελέσει επικεφαλής της Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (2008-2011). Την περίοδο 2000-2005 διετέλεσε μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και του Ελεγκτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο. Εργάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως Σύμβουλος Διοίκησης (1997-2003) και Υποδιευθυντής (2003-2008).

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία (1993) στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Ιονικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος (1995-1997). Από το 2009 διατελεί  Διευθυντής του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διαχείρισης Κινδύνων.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)