Μιχάλης Σπανός

Μιχάλης Σπανός

Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group

Ο Μιχάλης Σπανός διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής υπευθυνότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνων επενδύσεων. Υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υλοποίηση στρατηγικών αειφορίας και στη δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εργασθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας) σε ομάδα εμπειρογνωμόνων (Βρυξέλλες) για τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ αναφορικά με τη συμβολή της στην υλοποίηση και χρηματοδότηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals – SDGs). Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων και των επενδύσεων. Διετέλεσε μέλος της ιδρυτικής συντονιστικής γραμματείας του Global Compact Network Hellas των Ηνωμένων Εθνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (VP Sustainability) του CEO Clubs International στην Ελλάδα. Είναι εκπαιδευτής σε θέματα αειφορίας, εταιρικής υπευθυνότητας και διαχείρισης κινδύνων και ομιλητής σε εξειδικευμένα συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μέλος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας FMC Corp. (ΗΠΑ), και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Διαθέτει πιστοποιήσεις σε Green and Sustainable Finance, GRI Standards, E&S Risk Management (ERBD, Moody’s) και Social Value Impact Measurement. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και κάτοχος ΜΒΑ.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group