Μιχάλης Βλατάκης

Μιχάλης Βλατάκης

Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης Α΄ Αντιπρόεδρος ΓΕΠΟΕΤ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού)

Λεπτομέρειες Ομιλητή