Μίνα Ζούλοβιτς

Μίνα Ζούλοβιτς

Partner Lawyer at Zoulovits Kontogeorgo  Law Firm

Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι δικηγόρος LL.M., Συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Ζούλοβιτς – Κοντογεώργου. Κατέχει μακρά εμπειρία και εξειδικευμένη νομική κατάρτιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων με έμφαση σε ζητήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας περιλαμβάνει τη νομική υποστήριξη ενός απαιτητικού πελατολογίου αποτελούμενου από επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στο χώρο του λιανικού ή/και χονδρικού εμπορίου ή στην εισαγωγή ή κατασκευή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τη βιομηχανία της μόδας, τα προϊόντα αισθητικής και ομορφιάς, τις μεταφορές, την βιομηχανία καπνικών ειδών, τον εξοπλισμό ηλεκτρικών ειδών, αλλά και σύγχρονους επιχειρηματίες από το χώρο της καινοτομίας, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση φυσικών και ψηφιακών αρχείων, τη λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών αγορών (marketplaces).

Είναι μέλος της Επιτροπής Νομοθετικών Μεταρρυθμίσεων του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, μέλος του E-Regulation Committee του E-Commerce Europe καθώς και εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και εξωτερική νομική σύμβουλος του GRECA από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Περαιτέρω, έχει υπάρξει νομική σύμβουλος του Δημοσίου σε ποικίλες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων και η παροχή συμβουλευτικής αρωγής σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακής υπογραφής και ασφάλειας συστημάτων.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στο σύνολο των πρόσφατων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών που αφορούσαν την τροποποίηση του ν. 2251/1994 (περί προστασίας του καταναλωτή) συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που επήλθαν με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2011/83/ΕΕ και 2013/11/ΕΕ και το ν. 4512/2018, καθώς και στη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόσφατα, συμμετείχε ως νομική σύμβουλος του GRECA (Greek e-Commerce Association) στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του Κανονισμού 2019/1150/ΕΕ (P2B Regulation) για την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση στο διαδίκτυο. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και ποικίλων εκπαιδευτικών φορέων (IST College υπό την αιγίδα του University of Hardfordshire, AIT υπό την αιγίδα του Carnegie Mellon, Eltrun υπό την αιγίδα του ΟΠΑ, Excelixis κλπ).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Partner Lawyer at Zoulovits Kontogeorgou Law  Firm
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Partner Lawyer at Zoulovits Kontogeorgou Law  Firm