Νατάσσα Πασχάλη

Νατάσσα Πασχάλη

Group Chief Human Resources Officer (CHRO), Γενική Διευθύντρια Eurobank ΑΕ.

Η Νατάσσα Πασχάλη είναι Group CHRO στη Eurobank, που έχει δυναμική παρουσία σε 6 χώρες και ανθρώπινο δυναμικό άνω των 11.900 εργαζομένων.

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και την ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν την οργανωτική, ψηφιακή και επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του Ομίλου.

Στο παρελθόν έχει αναλάβει ρόλους στη Citibank Ελλάδος, που σχετίζονταν με τη Στελέχωση, Εκπαίδευση, Επαγγελματική Ανάπτυξη & Αξιοποίηση Εργαζομένων. Το 2008 εντάσσεται ως HR Business Partner στη Eurobank. Στη συνέχεια αναλαμβάνει Επικεφαλής HR στην Eurobank Private Bank Luxembourg και το 2017 αναλαμβάνει Επικεφαλής του Τομέα People Engagement. Τον Ιούνιο του 2018 αναλαμβάνει Επικεφαλής του Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου.

Είναι κάτοχος MSc στις Εργασιακές Σχέσεις & τη Διοίκηση Προσωπικού από το London School of Economics.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Group Chief Human Resources Officer (CHRO), Γενική Διευθύντρια Eurobank ΑΕ.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Group Chief Human Resources Officer (CHRO), Γενική Διευθύντρια Eurobank ΑΕ.