Νικόλαος Κεφαλληνός

Νικόλαος Κεφαλληνός

Senior Manager, Insurance Business Consulting – P&C Leader, EY Greece

Ο Νικόλαος Κεφαλληνός έχει περισσότερα από 11 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική στον ασφαλιστικό κλάδο. Είναι Senior Manager στην ΕΥ Ελλάδος και ηγείται της παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία συνεργασίας με διεθνείς ασφαλιστικούς ομίλους, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη και εποπτικές αρχές σε μία πληθώρα έργων από την υλοποίηση του IFRS 17, την τιμολόγηση προϊόντων, την υλοποίηση εσωτερικών μοντέλων κεφαλαιακών απαιτήσεων έως και την συμβουλευτική σε εξαγορές και συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών.

Διαθέτει βαθιά τεχνική γνώση στον ασφαλιστικό κλάδο όντας εξειδικευμένος σε καινοτόμες λύσεις βελτιστοποίησης και μετασχηματισμού των ασφαλιστικών οργανισμών, ανάπτυξης προϊόντων, αναλογιστικών μοντέλων και διαχείρισης κινδύνων.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου και πτυχίου Μαθηματικών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Manager, Insurance Business Consulting – P&C Leader, EY Greece
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Manager, Insurance Business Consulting – P&C Leader, EY Greece