Νικόλαος Μαυρίκος

Νικόλαος Μαυρίκος

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών πλοίων και Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.)

Ο Νικόλαος Μαυρίκος είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕ».

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών πλοίων και Εξαγωγέων από το 2011 ως σήμερα.

Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) από το Δεκέμβριο του 2017 ως σήμερα.

Αντιπρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ από το 2012 ως σήμερα.

Γεν. Γραμματέας στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ από το Μάρτιο του 2023.

Μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (H.C.P.Y.).

Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει και Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΠ από τον Μάιο του 2013 ως και τον Νοέμβριο του 2017.

Ο κος Μαυρίκος έχει 34 έτη επαγγελματική εμπειρία.

Είναι πτυχιούχος (Ε.Μ.C.S) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑGEMENT – BUSINESS ADMINISTRATION.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών πλοίων και Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών πλοίων και Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.)