Νικόλαος Πολύζος

Νικόλαος Πολύζος

Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

O κ. Πολύζος γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στην Εθνική Σχολή ∆ημόσιας Υγείας των Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Σχεδιασμό και τα Οικονομικά της Υγείας στο London School of Economics, όπου στη συνέχεια διετέλεσε ερευνητής σε θέματα νοσοκομειακής διοίκησης. Τέλος, πήρε το ∆ιδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη ∆ιοικητική και Οικονομική Επιστήμη, με εφαρμογή στα νοσοκομεία.

Εργάστηκε ως κατώτερο, ενδιάμεσο και ανώτερο στέλεχος στο Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία επί σειρά ετών (1980-92) και διετέλεσε Σύμβουλος (από το 1993 έως το 1998) στους Υπουργούς Υγείας της Ελλάδας επί θεμάτων Οργάνωσης και Χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα. Κατόπιν ακολούθησε καριέρα ανώτατου στελέχους (manager) σε 4 Νοσοκομεία των Αθηνών (1998-2004), εκ των οποίων Γενικός ∆ιευθυντής στο Ωνάσειο και ∆ιοικητής στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ. Την περίοδο 2005-6 διετέλεσε Σύμβουλος ∆ιοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, με αρμοδιότητα σε θέματα υγείας και πρόνοιας του προσωπικού της.

Εργάστηκε ως εντεταλμένος επίκουρος καθηγητής στο ΤΕΙ Αθηνών (1996 και 1998-9) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2002-6) στη διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας. Επίσης, ήταν επιστημονικός συνεργάτης στην Εθνική Σχολή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης (1999-2001). Το 2007-8 διετέλεσε μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «∆ιοίκηση Μονάδων Υγεία». Από τον Ιούνιο του 2006 είναι εκλεγμένο μέλος ΕΠ του ΑΤΕΙ Καλαμάτας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στη Χρηματοοικονομική, του τμήματος ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας, ενώ από 1/9/08 είναι και Αντιπρόεδρος του ιδρύματος αυτού. Από το 2006 διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Παν/μίου-ΤΕΙ Πειραιά, της Ιατρικής Σχολής της Κρήτης και του CNAM. Το 2009 εξελέγη μέλος ∆ΕΠ στο ∆ημοκρίτειο Παν/μιο, Τμήμα Κοινωνικής ∆ιοίκησης, στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στη ∆ιοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και από το 2014 Καθηγητής.

Έχει συγγράψει βιβλίο στην Αποδοτικότητα των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, άρθρα σε Ελληνικά και Ξένα Περιοδικά και Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους, πάνω σε θέματα διοίκησης – οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών υγείας και πολιτικής υγείας. Πρόσφατα (2007) κυκλοφόρησε το βιβλίο του (εγχειρίδιο – μονογραφία) «Χρηματοοικονομική ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας» (εκδόσεις ∆ιόνικος, Αθήνα) και βιβλίο στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (εκδόσεις Κριτική, 2014) και δεκάδες επιστημονικά ή ερευνητικά έργα με ανάλογες δημοσιεύσεις.

Λεπτομέρειες Ομιλητή