Νίκος Δέδες

Νίκος Δέδες

Ιδρυτής & Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» & Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Ο Νίκος Δέδες είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» και Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Έχει μακρά συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και διατελεί μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής του NEAT id (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θεραπείας για τον HIV, την Ηπατίτιδα και τις Παγκόσμιες Λοιμώξεις). Είναι μέλος της ομάδας κατευθυντήριων γραμμών για τη θεραπεία του HIV της EACS (European AIDS Clinical Society) και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των πρωτοβουλιών «HIV Outcomes» και «EuroTEST». Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Θεραπείας του AIDS (EATG), πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και πρώην μέλος της Στρατηγικής και Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΠΟΥ για τον HIV. Συνηγορεί επί σειρά ετών για την καθολική πρόσβαση σε τεκμηριωμένες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες φροντίδας και πρόληψης για όλους τους ανθρώπους ως ηθική επιταγή και προϋπόθεση για μια ευημερούσα και δίκαιη κοινωνία.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτής & Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» & Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτής & Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» & Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας