Νίκος Γκούντας

Νίκος Γκούντας

Ιδρυτής & CEO, Azentian Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Protectus Accounting Ε.Ε., Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ)

Ο Νίκος Γκούντας είναι ειδικός στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS και σε φορολογικά και λογιστικά θέματα που αφορούν επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα της λογιστικής, των οικονομικών, της συμβουλευτικής λογισμικού και της διδασκαλίας.

Ο κ. Γκούντας είναι ένας έμπειρος λογιστής και φοροτεχνικός ειδικευμένος στην Πρακτική Λογιστική κατά ΕΛΠ και ΔΛΠ, των φοροτεχνικών και άριστος γνώστης εφαρμογών μηχανογράφησης όπως Softone, Epsilon, Union, Xero), με εκτενή εμπειρία στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης. Είναι ο Ιδρυτής και CEO της Azentian Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Protectus Accounting Ε.Ε. και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο ΚΕΛΕ (Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτής & CEO, Azentian Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Protectus Accounting Ε.Ε., Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτής & CEO, Azentian Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Protectus Accounting Ε.Ε., Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ)