Νίκος Κικίλιας

Νίκος Κικίλιας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ

Ο Νίκος Κικίλιας κατέχει θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Συμβάσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Ξεκίνησε την καριέρα του στο τραπεζικό κλάδο και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στην παροχή και αποζημίωση υπηρεσιών υγείας σε ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ. Είναι τακτικό μέλος στην «Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υλικών ΕΟΠΥΥ». Συμμετέχει ως αν.μέλος στην «Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας» του Υπουργείου Υγείας με ενεργό ρόλο στον ΕΟΠΥΥ για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημόσιας υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Είναι τακτικό μέλος στην «Επιτροπή Κοστολόγησης Ιατρικών και Οδοντιατρικών Πράξεων» του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), Υπουργείο Υγείας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ