Νίκος Ροδόπουλος (M.Sc.)

Νίκος Ροδόπουλος (M.Sc.)
Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Logistics & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, OnLine Data AE

Ο Νίκος Ροδόπουλος (M.Sc.) είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Εφοδιαστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Επιστημονικός Σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ», Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Επιπλέον είναι μέλος του Industry Advisory Board του Πανεπιστημίου Πειραιά για το Μεταπτυχιακό της Ναυτιλίας. Έχει επίσης διατελέσει: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για τη δημιουργία του μεταπτυχιακού τμήματος «Διοίκηση Λιμένων», Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Executive Program in Logistics Innovation.

Είναι συγγραφέας και έχει σημαντικό αριθμό άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό, οικονομικό και πολιτικό, Τύπο.

Λεπτομέρειες Ομιλητή