Νότης Ηλιόπουλος

Νότης Ηλιόπουλος

Director, Cyber Security Services

Ο Νότης Ηλιόπουλος εργάζεται ως Διευθυντής Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας στη Neurosoft S.A.

Κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετούς εμπειρίας του στην Ασφάλεια Πληροφοριών, έχει εργασθεί σε θέσεις ευθύνης, στους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και ως υπευθύνως για την ασφάλεια των εταιρικών πληροφοριών (CISO), στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στην Ασφάλεια Πληροφοριών και στη Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Τεχνολογίας. Κατέχει επίση τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις CISA, CISM & ISO27001 Lead Auditor.

Ο Νότης έχει συμμετάσχει στην αρχική σύσταση & λειτουργία έξι επιχειρηματικών μονάδων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ασφάλεια πληροφοριών και δύο τμημάτων εταιρικής ασφάλειας πληροφοριών. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει υλοποίηση έργων ασφάλειας πληροφοριών σε ετερογενή και κρίσιμα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στις μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνων και στην ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας πληροφοριών. Οι τρέχουσες ερευνητικές του προσπάθειες αφορούν στη σύγκλιση Ψηφιακής & Φυσικής Ασφάλειας στο Εταιρικό περιβάλλον και στην ολιστική προσέγγιση στη Διαχείριση των Κινδύνων Ασφάλειας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Director, Cyber Security Services
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Director, Cyber Security Services