Ορέστης Βλησμάς

Ορέστης Βλησμάς

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ορέστης Βλησμάς υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι διδακτορικές σπουδές του χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάσης. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε διάφορα έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Έχει εκτενή διδακτική εμπειρία σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και σε επαγγελματικά σεμινάρια. Οι ερευνητικές ανησυχίες του εστιάζονται στη μελέτη της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους, των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της επιχειρησιακής στρατηγικής και των σχέσεων που αναπτύσσουν μεταξύ τους αλλά και σε σχέση με την ποιότητα των λογιστικών κερδών, την αποδοτικότητα και την οικονομική ευρωστία των επιχειρηματικών οργανισμών. Το ερευνητικό έργο του έχει παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως είναι: International Journal of Accounting, Auditing and Taxation, European Accounting Review, Management Accounting Research, Journal of Intellectual Capital, Applied Economics, κ.ά. Επίσης, έχει αρθρογραφήσει στον ελληνικό επαγγελματικό τύπο της λογιστικής.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών