Παναγιώτης Αλεξόπουλος

Παναγιώτης Αλεξόπουλος

Ειδικός Γραμματέας Δημοσιονομικών Ελέγχων, Υπουργείο Οικονομικών

Ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΕΑΠ)  με μεταπτυχιακές σπουδές σε Crisis Management and Mass Disasters and emergencies (ΕΚΠΑ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΕΣΔΥ) και  απέκτησε Διδακτορικό δίπλωμα με τίτλο: «Διαχείριση κρίσεων στην Δημόσια Διοίκηση» από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.

Έχει διατελέσει Ειδικός  Γραμματέας στην Προεδρία της Κυβέρνησης υπεύθυνος του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Κυβερνητικού  Έργου.

Εργάστηκε, μεταξύ των άλλων, ως Διευθυντής  της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου  και ως Διευθυντής  της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχου  της Αρχής Ελέγχου   (Ε.Δ.ΕΛ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Διετέλεσε τακτικό Μέλος του Επενδυτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Οικονομικών, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ), τακτικό Μέλος του Α.Κ.Α.Γ.Ε, τακτικό Μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ειδικός Γραμματέας Δημοσιονομικών Ελέγχων, Υπουργείο Οικονομικών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ειδικός Γραμματέας Δημοσιονομικών Ελέγχων, Υπουργείο Οικονομικών