Παναγιώτης Πρεζεράκος

Παναγιώτης Πρεζεράκος

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση (MSc.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το University of London καθώς και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D) του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

Διετέλεσε Διοικητής του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και στη συνέχεια Διοικητής της Β’ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Είχε εργαστεί στο ΕΣΥ ως Κλινικός Νοσηλευτής, ως Υπεύθυνος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Προσωπικού και τέλος ως Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία».

Σήμερα κατέχει τη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του οποίου είναι πρόεδρος. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Έχει συμμετάσχει με την ιδιότητα του προσκεκλημένου ομιλητή και του εισηγητή σε σημαντικό αριθμό διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητά του αφορά στον τομέα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και της Δημόσιας Υγείας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας