Παναγιώτης Σταμίρης

Παναγιώτης Σταμίρης

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, Πραγματογνώμονας Τροχαίων Ατυχημάτων, Ζημιών Οχημάτων και Μηχανολογικών Βλαβών , Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας

Ξεκίνησε την μακροχρόνια πορεία του ως Πραγματογνώμονας το 1993, αποκτώντας τεχνογνωσία και εξειδίκευση ως Πραγματογνώμονας Ζημιών Οχημάτων και Μηχανολογικών Βλαβών, αλλά και ως Πραγματογνώμονας Τροχαίων Ατυχημάτων – Ειδικός Αναλυτής. Παράλληλα, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων και από το 2019 ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Π.Ε.Π. Κατά την θητεία του, συνεργάστηκε με την ΓΣΕΒΕΕ ως εκπρόσωπος των Πραγματογνωμόνων Ελλάδος και ειδικός επιστημονικός συνεργάτης για τη δημιουργία του επαγγελματικού περιγράμματος του ‘‘Πραγματογνώμονα Οχημάτων”, με σκοπό την πιστοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου και την θεσμοθέτηση του επαγγέλματος. Είναι εκπρόσωπος των Πραγματογνωμόνων Ελλάδος στην διεθνή ομοσπονδία Πραγματογνωμόνων F.I.E.A και διαθέτει μητρώο Ευρωπαίου Πραγματογνώμονα. Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο ως Πραγματογνώμων διαιτησίας για επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ Πραγματογνωμόνων, ενώ παράλληλα διατελεί εξεταστής υποψηφίων Πραγματογνωμόνων στην Π.Ε.Π.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, Πραγματογνώμονας Τροχαίων Ατυχημάτων, Ζημιών Οχημάτων και Μηχανολογικών Βλαβών , Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, Πραγματογνώμονας Τροχαίων Ατυχημάτων, Ζημιών Οχημάτων και Μηχανολογικών Βλαβών , Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας