Παναγιώτης (Τάκης) Θεοφανόπουλος

Παναγιώτης (Τάκης) Θεοφανόπουλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT)

Ο Παναγιώτης Θεοφανόπουλος αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εδαφομηχανική από το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης.

Μεταξύ του 1986 και 1999 εργάσθηκε στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) του οποίου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου 1997 και Μαρτίου 1999.

Στο διάστημα της θητείας του στον ΕΛΟΤ, εκπόνησε για τον ΣΕΤΕ τον πρώτο Οδηγό για την εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας στον Τουρισμό, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η πρώτη Πιστοποίηση ξενοδοχείου στην Μεσόγειο, κατά ISO 9001, στην Κρήτη.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Φόρουμ Ποιότητας του οποίου ήταν Πρόεδρος την περίοδο 1994 – 1996.

Το 1999 βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την συμβολή του στην εισαγωγή της Ποιότητας στις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 1999 και Μαρτίου 2004 διετέλεσε διαδοχικά Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από το Απρίλιο του 2010 έως τον Απρίλιο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε.).

Από τον Μάρτιο του 2017 είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT).

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT)