Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Η Πατρίνα ΠαπαρρηγοπούλουΠεχλιβανίδη είναι καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο δημόσιο δίκαιο με έμφαση στην κοινωνική προστασία. Είναι μέλος του ΔΣΑ, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στο οποίο περιλαμβάνονται βιβλία και άρθρα (ενδεικτικά, “Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης”, 3η έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, “Δημόσιο Δίκαιο της Υγείας”, 2η έκδοση 2017, και με τον ομότιμο καθηγητή Κ. Κρεμαλή  το βιβλίο “Social Security Law in Greece”, 3d edWolters Kluwer, 2020  κ.λπ).  Έχει υπηρετήσει ως: Σύμβουλος του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη  υπεύθυνη για τις υποθέσεις κοινωνικής προστασίας. Έχει διατελέσει μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και της ΚΕΝΕ. Έχει πλούσια δικηγορική εμπειρία και συνεργάζεται με οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και ασφαλιστικές εταιρείες. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος