Πέτρος Ευγενικός

Πέτρος Ευγενικός

Πρόεδρος Επιτροπής Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc.) στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Από το 2020 έως σήμερα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 έτη ως Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, καθώς και ως Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) του Ε.Μ.Π. με συμμετοχή σε περισσότερα από 10 ερευνητικά έργα. Από το 2007 αποτελεί στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ασχολείται με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων υποδομών, ενώ παράλληλα, από το 2008 διατελεί εξωτερικός εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. για την αξιολόγηση οδικών και σιδηροδρομικών έργων υποδομής στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, καθώς και ερευνητικών έργων στον τομέα των μεταφορών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κρίση σχετικά με τη διαχείριση έργων, την οδική ασφάλεια και τις μεταφορές.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Επιτροπής Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Επιτροπής Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων