Πέτρος Κατσούλας

Πέτρος Κατσούλας

Πρόεδρος, Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Ο κ. Κατσούλας είναι πτυχιούχος του τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1988) και κάτοχος Μ.Sc. in Software Engineering και MBA (Masters in Business Administration) του Aston University, Birmingham, UK (1990 και 1993 αντίστοιχα). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία τον Ιούλιο 1993 στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Barclays (BZW) στην Αθήνα μέχρι τον Οκτώβριο 1996. Από τον Οκτώβριο 1996 ως το ∆εκέµβριο 1997 εργάστηκε στην BZW στο Λονδίνο στο τµήµα ανάλυσης µετόχων του τοµέα επενδυτικής τραπεζικής. Από το 1998 εργάστηκε στο τµήµα ανάλυσης µετοχών του τοµέα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Credit Suisse στο Λονδίνο όπου από το 2001 µέχρι το 2008 ήταν υπεύθυνος ανάλυσης µετοχών ευρωπαϊκών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και από το 2008 µέχρι το 2010 ήταν υπεύθυνος ανάλυσης ελληνικών εταιρειών. Από το Μάιο 2010 εργάστηκε στην Εθνική Χρηµατιστηριακή (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) ως επικεφαλής διαπραγµάτευσης και πωλήσεων µετοχών για θεσµικούς επενδυτές και από τον Ιούλιο 2011 ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Χρηματιστηριακής. Από τον Αύγουστο 2013 εργάστηκε στην Eurobank ως Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται ως Διευθυντής Επενδύσεων στην Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος, Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος, Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.