Πηνελόπη Κασανή

Πηνελόπη Κασανή

Governance, Risk and Compliance, Partner, Moore Stephens Chartered Accountants

Η Πηνελόπη Κασανή είναι chartered accountant και partner στη Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. από το 2019. Διαθέτει περισσότερα από 16 χρόνια προϋπηρεσίας στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Εξειδικεύεται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση, την διαχείριση κινδύνων και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών διαδικασιών και δικλείδων. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στις διοικήσεις, ώστε να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερα την ενσωμάτωση αλλαγών και τη συμμόρφωσή τους, σε σχέση με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό τους πλαίσιο, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές τους, ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη διαταραχή της ομαλής λειτουργίας τους. Παράλληλα, εποπτεύει μια ομάδα εσωτερικών ελεγκτών που αναλαμβάνουν έργα εξωτερικής ανάθεσης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, διαθέτει εκτενή εμπειρία ως εξωτερικός ελεγκτής οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζοντας τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, ενώ έχει εντρυφήσει στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από την πρώτη εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με μια ευρεία γκάμα επιχειρήσεων, κυρίως με ναυτιλιακές εταιρείες και ξενοδοχεία, ενώ στο παρελθόν συνεργάστηκε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην Ελλάδα και την Αγγλία, όπου έλαβε και την εκπαίδευση και πιστοποίηση του ελεγκτή.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Governance Risk & Compliance Partner
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Governance Risk & Compliance Partner