Πολυxρόνης Δηλαβέρης, MD, PhD, FESC, FEHRA

Πολυxρόνης Δηλαβέρης, MD, PhD, FESC, FEHRA

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.

Ο κ. Πολυχρόνης Δηλαβέρης είναι Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. στην Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πρόεδρος (2020-2022) στην Ομάδα Εργασίας του e-Cardiology στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), fellow στην ESC (FESC), την Ευρωπαϊκή Ρυθμολογική Εταιρεία (FEHRA) και τη Διεθνή Εταιρεία Holter και Μη-επεμβατικής Ηλεκτροκαρδιολογίας (ISHNE). Είναι διευθυντής στην Μονάδα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην Καρδιολογία στην ίδια Κλινική και Ίδρυσε την Ομάδα Εργασίας στην Ψηφιακή Καρδιολογία στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Απόφοιτος και Διδάκτορας του Ιατρικού Τμήματος στο  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκε στο St.George’s Hospital Medical School, London, UK και το Ospedale San Raffaele, Milan, Italy.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.