Σοφία Λαζαρίδου

Σοφία Λαζαρίδου

Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT)

Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc Tourism Marketing , Πανεπιστημίου Surrey, Μ. Βρετανίας.

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

‘Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον ΕΟΤ καλύπτοντας διαφορετικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, οργάνωση και λειτουργία Κ.Υ. ΕΟΤ και δικτύου Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ, ποιοτικός έλεγχος και εποπτεία αγοράς.

Έχει επίσης υπηρετήσει σε Υπηρεσίες του ΕΟΤ στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Μ. Βρετανία και την Σερβία.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην διοργάνωση και τον συντονισμό δράσεων προβολής του ΕΟΤ και στην συνεργασία με τρίτους φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ασκεί τα καθήκοντα Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής του ΕΟΤ από τον Σεπτέμβριο 2019.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT)