Σωκράτης Λαζαρίδης

Σωκράτης Λαζαρίδης

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο Σωκράτης Λαζαρίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίουμέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕλλάδοςΑντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρω-Ασιατικών Χρηματιστηρίων (FEAS) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. διατελώντας παράλληλα καθήκοντα Προέδρου στον Τομέα Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος, Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος, Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών