Σωτήριος Μπερσίμης

Σωτήριος Μπερσίμης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο Μπερσίμης Σωτήριος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και εκλεγμένο μέλος του International Statistical Institute (ISI). Διαθέτει εξειδίκευση στην εφαρμογή της επιστήμης της στατιστικής και της μηχανικής μάθησης στον χώρο της ασφάλισης και της υγείας. Επιπλέον, διαθέτει εξειδίκευση στην ανάπτυξη καινοτομίας και στον στρατηγικό σχεδιασμό μέσω της αξιοποίησης πραγματικών δεδομένων. Πλην της ακαδημαϊκής του πορείας, έχει θητεύσει σε σημαντικές θέσεις σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς ενώ παράλληλα στο πλαίσιο της δραστηριότητας έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό νοσοκομείων, ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών, κτλ.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς