Σωτήριος Μπερσίμης

Σωτήριος Μπερσίμης

Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο Μπερσίμης Σωτήριος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και εκλεγμένο μέλος του International Statistical Institute (ISI). Διαθέτει εξειδίκευση στην εφαρμογή της επιστήμης της στατιστικής και της στατιστικής μηχανικής μάθησης στον χώρο της ασφάλισης και της υγείας. Επιπλέον, διαθέτει εξειδίκευση στην ανάπτυξη καινοτομίας και στον στρατηγικό σχεδιασμό μέσω της αξιοποίησης πραγματικών δεδομένων.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή