Σπυρίδων Κυρίτσης

Σπυρίδων Κυρίτσης

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)

Ο Σπύρος Κυρίτσης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of WalesCardiff Business School. 

Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997-2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είτε ως δ/ντης Συναλλαγών, είτε ως δ/ντης Εισηγμένων Εταιριών. 

Την περίοδο 2006 – 2013 εργάσθηκε ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην ΕλλάδαΟι τομείς των αρμοδιοτήτων του ήταν η ανάπτυξη  των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες του δικτύου στις χώρες που η τράπεζα είχε παρουσία και η ανάπτυξη της υπηρεσίας personal banking στο δίκτυο της τράπεζας στην Ελλάδα. 

Από το 2014 μέχρι και σήμερα απασχολείται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική ΑΕ, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Παράλληλα με την επαγγελματική του ιδιότητα, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει και πλούσια θεσμική εμπειρία, διατελώντας τα τελευταία έτη Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος στο Συνεγγυητικό Ταμείο  Αποζημίωσης Επενδυτών. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή