Σπυρίδων Κυρίτσης

Σπυρίδων Κυρίτσης

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)

Ο Σπύρος Κυρίτσης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff Business School. Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997- 2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είτε ως δ/ντης Συναλλαγών, είτε ως δ/ντης Εισηγμένων Εταιριών. Την περίοδο 2006 – 2013 εργάσθηκε ως διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Οι τομείς των αρμοδιοτήτων του ήταν η ανάπτυξη των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες του δικτύου στις χώρες που η τράπεζα είχε παρουσία και η ανάπτυξη της υπηρεσίας personal banking στο δίκτυο της τράπεζας στην Ελλάδα. Από το 2014 μέχρι και σήμερα απασχολείται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική ΑΕ, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, τα τελευταία έτη συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε ΔΣ ΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ. Εκτός της προαναφερόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει και πλούσια θεσμική εμπειρία, εκλεγμένος για τρίτη θητεία ως Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος από το 2016 στο Συνεγγυητικό Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή