Σπυρίδων Κυρίτσης

Σπυρίδων Κυρίτσης

Πρόεδρος Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)

Ο Σπύρος Κυρίτσης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff Business School.

Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997- 2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την περίοδο 2006-2013 εργάσθηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην
Ελλάδα. Από το 2014 μέχρι και σήμερα απασχολείται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική ΑΕ, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, τα τελευταία έτη συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε ΔΣ και Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων εταιριών, ΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ. Εκτός της προαναφερόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει και
πλούσια θεσμική εμπειρία, εκλεγμένος για τέταρτη συνεχή θητεία ως Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και τρίτη συνεχή θητεία ως Αντιπρόεδρος στο Συνεγγυητικό Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)