Σπύρος Ανδρίτσος

Σπύρος Ανδρίτσος

Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ)

Ο Σπύρος Ανδρίτσος είναι δικηγόρος με πάνω από 15 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, συμβουλεύοντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η εμπειρία του επικεντρώνεται σε ζητήματα τραπεζικού δικαίου, πολιτικής δικονομίας και εμπορικού δικαίου.  

Από το 2004 ασκεί δικηγορία και το 2009 ξεκίνησε να εργάζεται στις νομικές υπηρεσίες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Την περίοδο 2017 – 2018 εργάστηκε στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το θεσμικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων και της διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Το 2018 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή στο Νομικό Τμήμα της Praxia Bank με τομέα ευθύνης τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις, τις υπηρεσίες digital banking και την κανονιστική συμμόρφωση. Από τις αρχές του 2020 είναι Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).  

Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000 – 2004). Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LLM) από το ίδιο Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο, την Πολιτική Δικονομία και το Εργατικό Δίκαιο (2004 – 2006). Συνέχισε τις σπουδές του στο London School of Economics (LSE), από το οποίο έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LLM) στο τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο των κεφαλαιαγορών (2007 – 2008). 

Σήμερα είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Νομικός Σύμβουλος, Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Νομικός Σύμβουλος, Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ)