Σταματία Σπανοπούλου

Σταματία Σπανοπούλου

Εκτελεστικό Μέλος Συμβουλίου, Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Η Σταματία Σπανοπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Είναι εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχει εμπειρία σε διάφορους τομείς που άπτονται πληθώρας θεμάτων που αφορούν στην Κοινωνική και Επαγγελματική ασφάλιση.  

Συμμετέχει στην ομάδα εκπόνησης μελετών για την αποτίμηση της Χρηματοοικονομικής Εξέλιξης του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος. Ασχολείται με την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, είναι μέλος της ομάδας δημιουργίας κανόνων σχετικά με τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ταμείων αυτών και συμμετέχει σε ομάδα εργασίας της EIOPA, με αντικείμενο την προληπτική εποπτεία της επαγγελματικής ασφάλισης. 

Συμμετέχει στην ομάδα των Εποπτών για τη διεξαγωγή των ασκήσεων αντοχής ακραίων καταστάσεων/Stress Test της EIOPA, για τα Ελληνικά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Εκτελεστικό Μέλος Συμβουλίου, Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Εκτελεστικό Μέλος Συμβουλίου, Εθνική Αναλογιστική Αρχή